Cursus MS project

MS project CPM

In 2013 starte een groep studenten een project CPM. Dit project heeft model gestaan voor deze zeer uitgebreide cursus, waar zowel het plannen als het beheerseb van een project met MS project aan bod komen.

Cursus MS project

MS project evenement

Er zijn vele soorten projecten. Deze cursus is geschreven om te leren hoe je een evenement plant en invoert in MS project. Kritieke pad, inzet van middelen zoals geld en personeel, worden aan de hand van verschillende casussen toegelicht.

Cursus MS project

MS Project studenten

Binnen de verschillende onderwijseenheden wordt veel projectmatig gewerkt. Er is een groot verschil in plannen tussen de planning van een huis en de planning van een project binnen het onderwijs. In deze cursus komen juist die specifieke onderwijs aspecten aan bod.