Cursus MS Access

MS Access

In deze cursus wordt gewerkt met MS Access. Ms Access is een relationele database.
In veel bedrijven wordt gewerkt met relationele databases.
Het is handig om te weten hoe relaties tussen de tabellen liggen,
en wat het verschil tussen tabellen, formulieren, rapporten en query's.
Dit leer je door een eenvoudige database te maken.

Waar in de cursus de nadruk op ligt is op het verkrijgen van informatie.
Vooral het stukje management informatie is van groot belang.